Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 119

#234, JELENIA GÓRA, Polska, woj. dolnośląskie

Dodano: 25 kwietnia 2019    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: polski
Uprawnienia osobowe: brak

#232, Bytom, Polska, woj. śląskie

Dodano: 17 kwietnia 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Inspektor, Kontroler jakości, Egzaminator
Język ojczysty: Polski
Posiadane uprawnienia: IWE, CIWE/CEWE, VT2, MT2, PT2, UT2, audytor wewnętrzny ISO 9001, 14001, 45001
Odbyte kursy: kurs na obsługę suwnicy sterowanej z poziomu roboczego IIS, hakowy, kurs na obsługę podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych IP, podstawowy kurs spawacza 135, podstawowy kurs spawacza 141, badanie przełomów złączy spawanych, szkolenia z zakresu antykorozji
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT, NDT - PT, NDT - MT, NDT - UT, Certyfikat spawacza, SEP G2
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu, 8 Stale austenityczne, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex), 11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%, W21-W23 Czyste aluminium lub jego stopy, 51.1-51.4 Czysty tytan lub jego stopy
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 114 Spawanie łukowe samo osłonowym drutem proszkowym, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 142 Spawanie bez dodatku drutu pełnego
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Elementy dla lotnictwa, Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Inspektor, czas: 11.2017-nadal, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, zakres odpowiedzialności: Inspektor nadzoru spawalniczego/zapewnienie jakości
Stanowisko: Spawalnik, czas: 02.2016-10.2017, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Rurociągi , Instalacje przemysłowe, zakres odpowiedzialności: Główny spawalnik
Stanowisko: Spawalnik, czas: 07.2015-01.2016, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Rurociągi , Instalacje przemysłowe, zakres odpowiedzialności: Spawalnik
Stanowisko: Spawalnik, czas: 03.2015-07-2015, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Rurociągi , Instalacje przemysłowe, zakres odpowiedzialności: Spawalnik
Stanowisko: Kontroler jakości, czas: 08.2012-03.2015, wytwarzane wyroby: Elementy dla kolejnictwa, zakres odpowiedzialności: Kontroler jakości
Stanowisko: Kontroler jakości, czas: 11.2010-07.2012, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Rurociągi , Instalacje przemysłowe, zakres odpowiedzialności: Kontroler jakości/zastępca głównego spawalnika

#226, Polska, woj. śląskie

Dodano: 25 marca 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog, Kontroler jakości, Kierownik produkcji, Kierownik projektu
Język ojczysty: Polski
Inne języki: angielski-podstawowy
Posiadane uprawnienia: VT2
RT2ORS2
IWE/EWE
G1-E

Odbyte kursy: Lean Production
Auditor wewnętrzny ISO

Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT, NDT - RT, SEP G1
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 114 Spawanie łukowe samo osłonowym drutem proszkowym, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 125 Spawanie łukiem krytym drutem proszkowym, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 132 Spawanie metodą MIG drutem proszkowym, 133 spawanie metodą MIG drutem proszkowym metalicznym, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi

#225, Złotów, Polska, woj. wielkopolskie

Dodano: 17 marca 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawacz, Obróbka mechaniczna, Kierownik produkcji
Język ojczysty: Polski
Inne języki: angielski-komunikatywny francuski-podstawowy
Uprawnienia osobowe: brak
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, W21-W23 Czyste aluminium lub jego stopy
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Maszyny / elementy maszyn

#224, Piekoszów, Polska, woj. świętokrzyskie

Dodano: 08 marca 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawacz, Monter
Język ojczysty: Polski
Inne języki: angielski,niemiecki
Posiadane uprawnienia: sep gr1i2,mig-mag,
Odbyte kursy: kursy OZE
Uprawnienia osobowe: Certyfikat spawacza, SEP G1, SEP G2
Metody spawania - doświadczenie: 132 Spawanie metodą MIG drutem proszkowym, 133 spawanie metodą MIG drutem proszkowym metalicznym, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe