Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 161

#312, Gdynia, Polska, woj. pomorskie

Dodano: 17 maja 2023    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: polski
Uprawnienia osobowe: brak

#308, Byczyna, Polska, woj. opolskie

Dodano: 19 kwietnia 2023    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: Polski
Uprawnienia osobowe: brak

Doświadczenie:
Stanowisko: Inspektor, wytwarzane wyroby: Instalacje dla petrochemii

#302, Trawniki, Polska, woj. lubelskie

Dodano: 25 lutego 2022    
Preferowany obszar pracy: Spawacz
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Uprawnienia osobowe: brak
Metody spawania - doświadczenie: 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawacz

#301, Pogórze, Polska, woj. pomorskie

Dodano: 18 grudnia 2021    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Inspektor
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski Niemiecki
Posiadane uprawnienia: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE/EWE wraz z certyfikatem kompetencji, Międzynarodowy Inspektor Spawalnictwa IWI/EWI, badania wizualne VT2, badania rentgenowskie RT2
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, Certyfikat językowy B1 i wyżej, NDT - VT, NDT - RT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 8 Stale austenityczne, 9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%, 9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%, 9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2017, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Wyroby dla przemysłu stoczniowego, zakres odpowiedzialności: Nadzór nad realizacją projektów branży Offshore, petrochemia, budownictwo, gazociagi, rurociągi na obiektach.

#299, Polska, woj. śląskie

Dodano: 01 czerwca 2021    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: polski
Uprawnienia osobowe: brak