Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 135

#211, Rybnik, Polska, woj. śląskie

Dodano: 14 grudnia 2018    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Uprawnienia osobowe: brak

#210, Zimnowodna , Polska, woj. śląskie

Dodano: 15 listopada 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Spawacz, Inspektor, Kontroler jakości
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, NDT - VT, NDT - PT, NDT - UT, Certyfikat spawacza
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex), 11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 142 Spawanie bez dodatku drutu pełnego
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Gazociągi
Rodzaj badań NDT: UT - ultradźwiękowe, PT - penetracyjne, VT - wizualne, PJ – izlolacja rurociągów
Rodzaj badań DT: badania metalograficzne mikroskopowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik
Stanowisko: Kontroler jakości
Stanowisko: Inspektor
Stanowisko: Technolog
Stanowisko: Spawacz
Stanowisko: Kierownik produkcji
Stanowisko: Kontroler jakości

#209, Warszawa, Polska, woj. mazowieckie

Dodano: 02 listopada 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Kierownik projektu
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski - biegły, Niemiecki - biegły, Hiszpański - komunikatywny
Posiadane uprawnienia: IWE - International Welding Engineer
PMP - Project Management Professional

Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, Certyfikat językowy B1 i wyżej
Grupy materiałowe - doświadczenie: W21-W23 Czyste aluminium lub jego stopy
Metody spawania - doświadczenie: 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Elementy dla lotnictwa

Doświadczenie:
Stanowisko: Kierownik projektu, czas: 2012-2018, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Elementy dla lotnictwa, zakres odpowiedzialności: kierownik projektu konstrukcji specjalistycznych dla lotnictwa i branży pośrednich

#208, Goleniów, Polska, woj. zachodniopomorskie

Dodano: 26 października 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog, Inspektor, Kontroler jakości, Kierownik projektu
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski - komunikatywny
Posiadane uprawnienia: IWE/EWE, VT2, G1 (D1,E1)
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT, Uprawnienia do prac wysokościowych, SEP G1
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne, 9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%, 9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%, 9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex), 11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 125 Spawanie łukiem krytym drutem proszkowym, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 133 spawanie metodą MIG drutem proszkowym metalicznym, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 137 Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 142 Spawanie bez dodatku drutu pełnego
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Rurociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

Doświadczenie:
Stanowisko: Technolog, czas: 2007- 2009, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego, zakres odpowiedzialności: - Wdrażanie nowych procesów spawalniczych i kwalifikowanie technologii spawania. - Przeprowadzanie prób procesów spawalniczych w celu uzyskania aktualizacji certyfikatów lub rozszerzenia zakresu uznania. - Opracowywanie planów spawania oraz dokumentacji technologicznej spawalniczej. - Prowadzenie rejestru spawaczy. - Kontrola uprawnień spawaczy i przeprowadzanie niezbędnych egzaminów. - Wyrywkowa kontrola procesów spawalniczych. - Analiza wykrytych niezgodności, wnioskowanie działań korygujących i zapobiegawczych. - Przygotowanie instrukcji dotyczących technologii spawania (WPS). - Dobór urządzeń spawalniczych. - Instruktaż pracowników produkcyjnych w zakresie technologii spawania. - Analiza kosztów procesów spawalniczych i zużycia materiałów spawalniczych. - Prowadzenie dzienników spawania. - Nadzór nad prowadzeniem badań nieniszczących i niszczących.
Stanowisko: Kierownik projektu, czas: 2009-nadal, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego, zakres odpowiedzialności: - Analiza kontraktu pod względem wymagań technicznych, ocena możliwości realizacji. - Weryfikacja dokumentacji technicznej. - Opracowanie harmonogramu realizacji zadania. - Opracowanie planu kontroli jakości wraz z kryteriami odbioru. - Kompletacja norm, standardów i przepisów niezbędnych do realizacji zadania. - Wykonanie niezbędnych instrukcji technologicznych. - Opracowanie wykazu niezbędnych materiałów technologicznych. - Opracowanie procesów technologicznych naprawczych. - Weryfikacja opracowań wykonanych przez innych uczestników procesu technicznego. - Koordynacja działań innych służb w zakresie prowadzonego zadania. - Znajomość i przestrzeganie zasad określonych w procedurach Systemu Zarządzania Jakością. - Analiza i wycena zapytań ofertowych.
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2009-nadal, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego, zakres odpowiedzialności: - Wdrażanie nowych procesów spawalniczych i kwalifikowanie technologii spawania. - Przeprowadzanie prób procesów spawalniczych w celu uzyskania aktualizacji certyfikatów lub rozszerzenia zakresu uznania. - Opracowywanie planów spawania oraz dokumentacji technologicznej spawalniczej. - Prowadzenie rejestru spawaczy. - Kontrola uprawnień spawaczy i przeprowadzanie niezbędnych egzaminów. - Wyrywkowa kontrola procesów spawalniczych. - Analiza wykrytych niezgodności, wnioskowanie działań korygujących i zapobiegawczych. - Przygotowanie instrukcji dotyczących technologii spawania (WPS). - Dobór urządzeń spawalniczych. - Instruktaż pracowników produkcyjnych w zakresie technologii spawania. - Analiza kosztów procesów spawalniczych i zużycia materiałów spawalniczych. - Prowadzenie dzienników spawania. - Nadzór nad prowadzeniem badań nieniszczących i niszczących.

#205, Jarosław, Polska, woj. podkarpackie

Dodano: 15 października 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Spawacz, Monter, Kontroler jakości
Język ojczysty: Polski
Posiadane uprawnienia: IWE
VT2

Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia dźwigowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe