Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 163

#264, Siedlce/Warszawa, Polska, woj. mazowieckie

Dodano: 03 marca 2020    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Spawacz, Technolog, Inspektor
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Posiadane uprawnienia: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE/EWE.
Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy IWI-C.
Egzamin spawacza metoda 135

Odbyte kursy: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE/EWE - ukończenie kursu rok 2019, organizator Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy IWI-C - ukończenie kursu rok 2020, organizator Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, Uprawnienia do prac wysokościowych, Certyfikat spawacza
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 137 Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Elementy offshore

Doświadczenie:
Stanowisko: Technolog, czas: 2017-2018, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, zakres odpowiedzialności: Technolog w Mostostal Konin. Nadzór nad dokumentacją techniczną, wdrażanie nowych projektów na produkcje.
Stanowisko: Inspektor, czas: 2018 - do teraz , wytwarzane wyroby: Urządzenia ciśnieniowe, Elementy offshore, Instalacje przemysłowe, zakres odpowiedzialności: Specjalista ds. Jakości w obszarze spawalnictwa w ABB Power Grids Poland. Nadzór nad pracami kontroli jakości na spawalni, współpraca z jednostkami badawczymi.

#260, Polska, woj. podkarpackie

Dodano: 09 stycznia 2020    
Preferowany obszar pracy: Inspektor, Kontroler jakości
Język ojczysty: Polski
Inne języki: angielski- podstawowy
Posiadane uprawnienia: VT, MT, UT- stopień 2
Uprawnienia osobowe: NDT - VT, NDT - MT, NDT - UT

Doświadczenie:
Stanowisko: Inspektor, czas: 2017-, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, zakres odpowiedzialności: Badania nieniszczące, pomiary geometryczne

#259, Opole, Polska, woj. opolskie

Dodano: 04 stycznia 2020    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski - podstawowy
Posiadane uprawnienia: - Wymagania i kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
- Certyfikat Kompetencji Badań Wizualnych (VT) stopień 2
- Certyfikat operatora spawalniczego wg PN-EN ISO 14732 (metoda 141 i 142 - spawanie zautomatyzowane rur ze ścianą sitową)

Odbyte kursy: Szkolenie w dziedzinie BHP - Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSANT w Gliwicach
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 8 Stale austenityczne, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 114 Spawanie łukowe samo osłonowym drutem proszkowym, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 142 Spawanie bez dodatku drutu pełnego
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Elementy offshore, Rurociągi

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: ponad 5 lat, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Elementy offshore, Rurociągi , zakres odpowiedzialności: Tworzenie dokumentacji spawalniczej oraz nadzór nad pracami spawalniczymi

#258, Gdańsk, Polska, woj. pomorskie

Dodano: 18 grudnia 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog, Inspektor, Kontroler jakości
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski - A2/B1
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT, NDT - PT

Doświadczenie:
Stanowisko: Technolog, czas: 02.2013

#257, Polska, woj. małopolskie

Dodano: 17 grudnia 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Operator CNC, Kontroler jakości
Język ojczysty: Polski
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE