Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 135

#204, Szubin, Polska, woj. kujawsko-pomorskie

Dodano: 09 października 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog
Język ojczysty: Polski
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Elementy dla kolejnictwa

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2018, wytwarzane wyroby: Elementy dla kolejnictwa

#203, Koniecpol, Polska, woj. śląskie

Dodano: 04 października 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawacz, Monter, Inspektor, Kontroler jakości, Kierownik produkcji, Kierownik projektu, Konsultant / wdrożeniowiec
Język ojczysty: Polski
Uprawnienia osobowe: brak
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 112 Spawanie łukowe grawitacyjne elektrodą otuloną, 114 Spawanie łukowe samo osłonowym drutem proszkowym
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Rurociągi , Instalacje przemysłowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawacz, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

#202, Szczecin, Polska, woj. zachodniopomorskie

Dodano: 27 września 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog, Inspektor, Kontroler jakości, Projektant, Egzaminator, Kierownik projektu
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski, Niemiecki
Posiadane uprawnienia: IWE, VT, PT, MT
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, Certyfikat językowy B1 i wyżej, NDT - VT, NDT - PT, NDT - MT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne, 9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%, 9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%, 9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex), 11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 11.2012 - obecnie, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Rurociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego, zakres odpowiedzialności: Obowiązki głównego spawalnika

#200, Kupno, Polska, woj. podkarpackie

Dodano: 09 września 2018    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Spawacz, Technolog, Inspektor, Kontroler jakości, Projektant, Egzaminator, Technik utrzymania ruchu, Kierownik projektu, Konsultant / wdrożeniowiec
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski - intermediate
Posiadane uprawnienia: VT
Odbyte kursy: IWT, IWE
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWT, NDT - VT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 8 Stale austenityczne, W21-W23 Czyste aluminium lub jego stopy
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 52 Spawanie laserowe
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Maszyny / elementy maszyn, Elementy dla kolejnictwa

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2007-2018, wytwarzane wyroby: Elementy dla kolejnictwa, zakres odpowiedzialności: technologia
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2012-2018, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, zakres odpowiedzialności: technologia

#199, Leśnica, Polska, woj. opolskie

Dodano: 05 września 2018    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: Polski
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, NDT - VT, NDT - PT, NDT - MT, NDT - RT, NDT - UT, Uprawnienia do prac wysokościowych, Certyfikat spawacza, SEP G2
Rodzaj badań NDT: UT - ultradźwiękowe, MT – magnetyczno-proszkowe, PT - penetracyjne, VT - wizualne, LT - szczelności

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik