Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 157

#244, Kraków, Polska, woj. małopolskie

Dodano: 12 września 2019    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski, niemiecki, rosyjski
Uprawnienia osobowe: brak

#243, Polska, woj. śląskie

Dodano: 10 września 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Inspektor, Kontroler jakości, Obróbka mechaniczna, Egzaminator, Kierownik produkcji, Inspektor BHP, Konsultant / wdrożeniowiec , Kierownik budowy
Język ojczysty: polski
Inne języki: niemiecki biegly
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT, NDT - RT, Certyfikat spawacza
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe

#239, Zabrze, Polska, woj. śląskie

Dodano: 06 września 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski - dobry, Niemiecki - podstawowy
Odbyte kursy: Autodesk Inventor - level basic
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, NDT - VT, NDT - PT, NDT - MT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Instalacje przemysłowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Instalacje przemysłowe

#238, Kraków, Polska, woj. małopolskie

Dodano: 04 września 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Spawacz, Technolog, Inspektor, Kontroler jakości, Projektant, Egzaminator, Kierownik produkcji, Kierownik projektu, Konsultant / wdrożeniowiec
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski
Posiadane uprawnienia: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik
Odbyte kursy: IWE, UT kolejowe, odbioru złącz spawanych, spawacz termitowy, nadzoru spawalniczego
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 114 Spawanie łukowe samo osłonowym drutem proszkowym, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 71 Spawanie aluminotermiczne
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Maszyny / elementy maszyn, Elementy dla kolejnictwa

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2016-2019, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Elementy dla kolejnictwa, zakres odpowiedzialności: kierownictwo spawalni, inspekcja krajowa, wynalazca
Stanowisko: Inspektor, czas: 2010, wytwarzane wyroby: Elementy dla kolejnictwa, zakres odpowiedzialności: nadzór nad firmami spawalniczymi oraz personelem spawalniczym w regionie, szkolenia spawaczy 71 oraz napawaczy 135, 114

#237, JAROSŁAW, Polska, woj. podkarpackie

Dodano: 03 września 2019    
Preferowany obszar pracy: Technolog, Kontroler jakości
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski - zaawansowany
Odbyte kursy:  Pełnomocnik ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090, 2018
 Zmiany Normy EN 1090 dla producentów konstrukcji stalowych, 2019
 Aktualizacja szkolenia Auditora Wewnętrznego Znowelizowanej normy ISO 9001:2015
 Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskowego
i BHP zgodnych z ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004: metodyka przygotowania i prowadzenia auditu, identyfikacja i opis niezgodności, dokumentowanie auditów, warsztaty ćwiczeniowe


Uprawnienia osobowe: brak

Doświadczenie:
Stanowisko: Kierownik projektu, czas: 2014-2019, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe