Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 135

#218, Bydgoszcz, Polska, woj. kujawsko-pomorskie

Dodano: 12 lutego 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog, Inspektor, Kontroler jakości, Egzaminator
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Posiadane uprawnienia: IWE / EWE (+ Certyfikat kompetencji)
VT2
PT2
MT2

Odbyte kursy: IWE
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT, NDT - PT, NDT - MT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne, 9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%, 9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%, 9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex), 11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%, W21-W23 Czyste aluminium lub jego stopy, W31-W36 Czysta miedz lub jej stopy, W41-W47 Czysty nikiel lub jego stopy, 51.1-51.4 Czysty tytan lub jego stopy
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 142 Spawanie bez dodatku drutu pełnego , 151 Spawanie plazmowe elektrodą topliwą (plazma-MIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2014 - do teraz, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

#216, Gdańsk, Polska, woj. pomorskie

Dodano: 24 stycznia 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawacz, Monter
Język ojczysty: polski
Inne języki: holenderski
Uprawnienia osobowe: brak
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 125 Spawanie łukiem krytym drutem proszkowym, 132 Spawanie metodą MIG drutem proszkowym, 133 spawanie metodą MIG drutem proszkowym metalicznym, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 143 Spawanie metodą TIG z zastosowaniem drutu proszkowego
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Maszyny / elementy maszyn, Elementy dla kolejnictwa, Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawacz, czas: 1994-2019, wytwarzane wyroby: Maszyny / elementy maszyn

#215, Szałas, Polska, woj. świętokrzyskie

Dodano: 13 stycznia 2019    
Preferowany obszar pracy: Kontroler jakości
Język ojczysty: polski
Posiadane uprawnienia: VT2, MT2, PT2
Uprawnienia osobowe: NDT - VT, NDT - PT, NDT - MT, Uprawnienia do prac wysokościowych

Doświadczenie:
Stanowisko: Kontroler jakości, czas: 2006-2019, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Rurociągi , zakres odpowiedzialności: Odpowiadam za prawidłowo wykonany element(zgodny z rysunkiem)+odbiory z NoBo. Ponadto tworzenie dokumentacji.

#214, włocławek, Polska, woj. kujawsko-pomorskie

Dodano: 10 stycznia 2019    
Preferowany obszar pracy: Monter, Malarz, Kierownik budowy
Język ojczysty: polski
Posiadane uprawnienia: Montaż Konstrukcji stalowych 110 , 220 , 400 kV
sep E D
wyskona zdolnosc

Uprawnienia osobowe: Uprawnienia do prac wysokościowych, SEP G1
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Monter, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe
Stanowisko: Kierownik budowy, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe

#212, Mielec, Polska, woj. podkarpackie

Dodano: 04 stycznia 2019    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Operator CNC, Technolog, Kontroler jakości, Obróbka mechaniczna
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Posiadane uprawnienia: IWE
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE
Grupy materiałowe - doświadczenie: 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 142 Spawanie bez dodatku drutu pełnego , 52 Spawanie laserowe
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe