Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach portalu pWPS.EU

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Portal pWPS.EU
 2. Możesz kontaktować się z nami poprzez adres email: pwps@pwps.eu 
 3. Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług związanych z portalem. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o dane wynikające z profilu  danej firmy lub eksperta.

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • Innym uczestnikom portalu jeśli zostanie wysłany do nich formularz np. zgłoszenie na szkolenie, czy odpowiedź na ogłoszenie o pracę
 • podmiotom świadczącym na rzecz portalu usługi w zakresie obsługi marketingowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 • podmiotom świadczącym na rzecz portalu usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Korzystanie z portalu pWPS.EU jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach portalu jest niezbędne do stworzenia profilu zawodowego

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, który jest dostępny w internecie pod adresem www.pwps.eu
 2. Użytkownikiem serwisu zostaje się w momencie:
  1. Wypełnienia formularza rejestracyjnego,

Formularz rejestracyjny zawiera: 
   a) dane obowiązkowe, 
   b) dane nieobowiązkowe. 

 1. Serwis pwps.eu podzielony jest na dwie części dotyczące usług:
  1. Część bezpłatną, która obejmuje: możliwość zakładania kont, dodawania ogłoszeń o pracę, inwestycji, szkoleń oraz dostęp do zawartości merytorycznej serwisu.
  2. Część płatną, która obejmuje: promowanie swoich wydarzeń, ogłoszeń wpis oraz pozostałe formy promocji.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
  2. Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ofert i ich aktualizacji,
  3. Przestrzegania regulaminu serwisu pwps.eu i jego poprawek,
  4. Ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. Dostępu do serwisu pwps.eu w ramach deklarowanego poziomu abonamentu,
  2. Dokonywania zmian danych rejestracyjnych - wpisu do katalogu firm.
 3. Użytkownik upoważnia serwis pwps.eu do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
 4. Operator serwisu pwps.eu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,
  2. Czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych,
  3. Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim,
  4. Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu,
  5. Skutki składanych ofert i propozycji współpracy
  6. Jakości szkoleń oraz ofert
 5. Operator serwisu pwsp.eu ma prawo do:
  1. Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości,
  2. Usuwać konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu,
  3. Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych,
  4. Wprowadzania zmian w regulaminie.
 6. Operator serwisu pwps.eu dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
  1. Zawartość serwisu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje,
  2. Serwis działał poprawnie,
  3. Stale uzupełniać i pogłębiać zawartość serwisu.

III. USŁUGI:

 1. Serwis pwps.eu oferuje następujące usługi online:
  1. Wpis do katalogu firm,
  2. Publikacja ofert w dziale Zlecenia / inwestycje,
  3. Elektroniczne Zapytania Ofertowe - wysyłanie zapytań ofertowych użytkowników serwisu do firm zarejestrowanych w katalogu portalu,
  4. Publikacja ogłoszeń o pracę
  5. Dodanie konta eksperta
  6. Publikacja szkoleń branżowych

IV. WPIS DO KATALOGU FIRM:

 1. Wpis do katalogu jest usługą bezpłatną
 2. Operator serwisu pwps.eu zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
 4. Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem.
 5. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury PRO FORMA. Faktura PRO FORMA jest wystawiana na podstawie zamówienia.
 6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora serwisu pwps.eu płatności, zgodnie z fakturą PRO FORMA.
 7. Zawartość wpisów do katalogu firm dostępna jest bezpłatnie na stronach pwps.eu

V. OGŁOSZENIA:

 1. Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego składania ofert i przeglądania wszystkich ofert.
 2. Treść oferty jest dostępna publicznie.
 3. Operator serwisu pwps.eu nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników.
 4. Operator serwisu pwps.eu nie odpowiada za rodzaj, treść oraz formę podjętej współpracy czy podpisanych umów w wyniku pozyskania kontaktu ze strony pwps.eu 

VI. OCHRONA PRYWATNOśCI:

 1. Operator serwisu pwps.eu przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
 2. Użytkownik serwisu pwps.eu upoważnia operatora serwisu pwps.eu do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.
 3. Niektóre obszary serwisu pwps.eu mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora serwisu pwps.eu

VII. PRAWA AUTORSKIE:

 1. Prawa autorskie serwisu pwps.eu zostały zastrzeżone dla pwps.eu.
 2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
 3. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
 4. Zawartość serwisu pwps.eu jest wyłączną własnością operatora serwisu pwps.eu. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora serwisu pwps.eu stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VII.4 ze strony użytkownika, operator serwisu pwps.eu ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
 6. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora serwisu pwps.eu.

VIII. NOTKA PRAWNA

 1. Serwis pwps.eu nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w serwisie pwps.eu odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
 2. Operator serwisu pwps.eu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

IX. REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator serwisu pwps.eu zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub zwrotu wpłaconych należności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2017-05-06.
 2. Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.