Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 163

#301, Pogórze, Polska, woj. pomorskie

Dodano: 18 grudnia 2021    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Inspektor
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski Niemiecki
Posiadane uprawnienia: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE/EWE wraz z certyfikatem kompetencji, Międzynarodowy Inspektor Spawalnictwa IWI/EWI, badania wizualne VT2, badania rentgenowskie RT2
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, Certyfikat językowy B1 i wyżej, NDT - VT, NDT - RT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 8 Stale austenityczne, 9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%, 9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%, 9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2017, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Wyroby dla przemysłu stoczniowego, zakres odpowiedzialności: Nadzór nad realizacją projektów branży Offshore, petrochemia, budownictwo, gazociagi, rurociągi na obiektach.

#299, Polska, woj. śląskie

Dodano: 01 czerwca 2021    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: polski
Uprawnienia osobowe: brak

#298, Lubin, Polska, woj. dolnośląskie

Dodano: 23 maja 2021    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski - komunikatywny, niemiecki - komunikatywny
Uprawnienia osobowe: brak

#297, Ostrow, Polska, woj. podkarpackie

Dodano: 16 maja 2021    
Preferowany obszar pracy: Spawacz
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Niemiecki
Posiadane uprawnienia: 111,135,141
Uprawnienia osobowe: Uprawnienia do prac wysokościowych, Certyfikat spawacza
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%, 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% pogrzac do 150 przed spawaniem, 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawacz, czas: 1996, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii , Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe, Wyroby dla przemysłu stoczniowego

#296, Warszawa, Polska, woj. mazowieckie

Dodano: 19 kwietnia 2021    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Inspektor, Kierownik produkcji
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Posiadane uprawnienia: Kurs Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy- Comprehensive (IWI-C)
Kurs Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE),
Kurs badań NDT: Badania wizualne VT2,

Odbyte kursy: Kurs Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym,
Umiejętności:
Szkolenie Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji,
Podyplomowe studia z Psychologii Przywództwa

Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, Certyfikat językowy B1 i wyżej, NDT - VT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%, 8 Stale austenityczne, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Urządzenia dźwigowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore, Rurociągi , Gazociągi , Instalacje przemysłowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Kierownik produkcji, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Elementy offshore
Stanowisko: Spawalnik, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Elementy dla kolejnictwa
Stanowisko: Kierownik produkcji, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn
Stanowisko: Spawalnik, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, Maszyny / elementy maszyn
Stanowisko: Inspektor, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Elementy dla kolejnictwa, Rurociągi
Stanowisko: Spawalnik, wytwarzane wyroby: Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore
Stanowisko: Inspektor, wytwarzane wyroby: Gazociągi , Instalacje przemysłowe