Baza ekspertów


Wyczyść filtry     


znaleziono ekspertów: 157

#44, Sosnowiec, Polska, woj. śląskie

Dodano: 03 lipca 2017    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog, Inspektor, Kierownik projektu, Konsultant / wdrożeniowiec
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski - dobry
Posiadane uprawnienia: IWE , IWI-C , VT-2 , PT-2 , MT-2 , RT-2 ORS
Odbyte kursy: - Badań Nieniszczących NDT w Zakresie Metody Badań Wizualnych VT-2
- Badań Nieniszczących NDT w Zakresie Metody Badań Magnetyczno-Proszkowych MT-2
- Certyfikat Badań Nieniszczących NDT w Zakresie Metody Badań Penetracyjnych PT-2
- Badań Nieniszczących NDT w Zakresie Metody Badań Radiograficznych RT-2 (ORS)
- Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2008
- Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów ISO 14001 oraz ISO 18001
- Szkolenie: APQP – Wyprzedzające Planowanie Jakości Wyrobu

Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, IWI, NDT - VT, NDT - PT, NDT - MT, NDT - RT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 8 Stale austenityczne
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: od 2011 do nadal, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia ciśnieniowe, zakres odpowiedzialności: główny spawalnik, kierownik działu konstrukcji i technologii

#42, Częstochowa, Polska, woj. śląskie

Dodano: 01 lipca 2017    
Preferowany obszar pracy: Spawacz
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Niemiecki - podstawy
Uprawnienia osobowe: Certyfikat spawacza
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe

Doświadczenie:
Stanowisko: Monter, czas: 2005-2010, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Maszyny / elementy maszyn
Stanowisko: Spawacz, czas: 2011, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe

#41, Szczecin, Polska, woj. zachodniopomorskie

Dodano: 01 lipca 2017    
Preferowany obszar pracy: brak
Język ojczysty: Polski
Inne języki: Angielski
Uprawnienia osobowe: brak

#39, Wrocław, Polska, woj. dolnośląskie

Dodano: 28 czerwca 2017    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik, Technolog, Inspektor
Język ojczysty: polski
Inne języki: angielski - biegły, niemiecki - podstawowy
Posiadane uprawnienia: IWE, VT2
Uprawnienia osobowe: IWE / EWE, NDT - VT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 8 Stale austenityczne, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex), W21-W23 Czyste aluminium lub jego stopy
Metody spawania - doświadczenie: 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Elementy dla kolejnictwa, Elementy offshore

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 02-2017, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Elementy offshore, zakres odpowiedzialności: Główny spawalnik
Stanowisko: Technolog, czas: 2015 - 2017, wytwarzane wyroby: Elementy dla kolejnictwa, zakres odpowiedzialności: inżynier produkcji - wytwarzanie taboru kolejowego
Stanowisko: Projektant, czas: 2014 - 2015, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, zakres odpowiedzialności: projektowanie konstrukcji spawanych

#35, Turzno, Polska, woj. kujawsko-pomorskie

Dodano: 26 czerwca 2017    
Preferowany obszar pracy: Spawalnik
Język ojczysty: Polski
Posiadane uprawnienia: IWT
Uprawnienia osobowe: IWT
Grupy materiałowe - doświadczenie: 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2, 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2, 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2, 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję, 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2, 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2, 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%, 8 Stale austenityczne, 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
Metody spawania - doświadczenie: 111 Ręczne spawanie łukowe, 131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (MIG), 135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG), 136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem prosz-kowym, 138 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem meta-licznym, 141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)
Rodzaj wyrobów: Konstrukcje stalowe, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore, Instalacje dla petrochemii

Doświadczenie:
Stanowisko: Spawalnik, czas: 2011, wytwarzane wyroby: Konstrukcje stalowe, Urządzenia dźwigowe, Elementy offshore