Wydarzenia, szkolenia

Nadzór i kontrola robót spawalniczych

Odwiedzin: 141    
Lokalizacja: Gliwice, śląskie
Termin: 09 września 2019 (czas trwania: 5 dni)
Rodzaj wydarzenia: szkolenie
Organizowane przez: UDT
Udział płatny: 2 300 zł netto + 23% VAT


Szczegółowy opis

Program ramowy
­ Technologie spawalnicze stosowane przy wytwarzaniu, naprawach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych, instalacji energetycznych oraz wytwarzaniu stalowych konstrukcji budowlanych
­ Materiały podstawowe i dodatkowe stosowane przy wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych oraz w budowlanych konstrukcjach stalowych
­ Proces kwalifikowania technologii spawania wg serii norm PN-EN ISO 15609 do PN-EN ISO 15614
­ Egzaminowanie spawaczy wg PN-EN ISO 9606-1, PN-EN ISO 9606-2
­ Organizacja oraz prowadzenie kontroli i nadzoru spawalniczego zapewniającego spełnienie wymagań norm przedmiotowych takich jak: PN-EN 13480, PN-EN 12732, PN-EN 12952, PN-EN 13445, PN-EN 1090-2, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE oraz warunków WUDT/UC/2003
­ Zadania i kompetencje personelu nadzoru prac spawalniczych według normy PN-EN ISO 14731 oraz wymagania w zależności od klas wykonania konstrukcji
wg normy PN-EN 1090-2
­ Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych zgodnie z normami serii PN-EN ISO 3834 oraz powiązania wymagań z normą PN-EN 1090-2
­ Badania nieniszczące i niszczące złączy spawanych
­ Ocena złączy spawanych za pomocą badań wizualnych wg PN-EN ISO 17637

Cena obejmuje
­ materiały szkoleniowe
­ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
­ posiłek i poczęstunki w przerwach szkolenia

Zapraszamy
­ Pracowników nadzoru spawalniczego i produkcyjnego
­ Kontrolerów robót spawalniczych
­ Technologów biorących udział przy wytwarzaniu, montażu, naprawach urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych oraz stalowych konstrukcji budowlanych zgodnie z wymaganiami nowej normy budowlanej PN-EN 1090
Uczestnicy po ukończeniu kursu mogą wystąpić z wnioskiem do UDT CERT
o certyfikację w kategorii personelu o specjalnej wiedzy technicznej z zakresu nadzoru spawalniczego zgodnie z normą PN-EN 14731