Wydarzenia, szkolenia

Kwalifikowanie technologii spawania

Odwiedzin: 170    
Lokalizacja: Zabrze, śląskie
Termin: 30 września 2019 (czas trwania: 8h)
Rodzaj wydarzenia: szkolenie
Organizowane przez: TUV Rheinland
Udział płatny: 790,00 zł netto


Szczegółowy opis

Korzyści
Celem kursu jest nabycie wiedzy potrzebnej do przygotowania przeprowadzenia procesu kwalifikowania technologii spawania. Szkolenie poparte będzie dużą ilością przykładów, tak, by uczestnik szkolenia potrafił dobrać jak najszerszy zakres dla uzyskanych uprawnień oraz potrafił określić, czy dany WPQR może być stosowany do danej produkcji.

Program
Omówienie metody kwalifikowania technologii spawania w oparciu o normy: PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613 oraz serię norm PN-EN ISO 15614-1÷14, PN-EN ISO 14555, PN-EN ISO 17660, PN-EN ISO 13134, PM0EN ISO 15609
Przygotowanie wstępnej Instrukcji Technologicznej Spawania – pWPS
Kwalifikowanie technologii spawania metali zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-1
Kwalifikowanie technologii spawania metali zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-7 (napawanie)
Kwalifikowanie technologii spawania metali zgodnie z normą PN-EN ISO 15613
Problemy wynikające z różnej interpretacji norm dotyczących kwalifikowania technologii
Dyskusja
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do firm produkcyjnych w zakresie konstrukcji stalowych i aluminiowych, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za systemy zapewnienia jakości i działy produkcyjne. Ponadto do osób z nadzoru spawalniczego, technologów, projektantów oraz inspektorów.