Baza firm i wytwórni

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

Dodano: 03 października 2017    
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
NIP: 631-010-22-58
ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice, Polska, woj. śląskie


Kontakt

Janina Wołoszyn (Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej)
tel. 32 33 58 289
e-mail: marketing@is.gliwice.pl
www: http://www.is.gliwice.pl
Język osoby kontaktowej: polski (ojczysty)

Informacje uzupełniające

Rok założenia: 1945
Właściciel / prezes: Dyrektor Instytutu dr inż. Adam Pietras
Opis działalności i referencje: Instytut oferuje prace naukowo-badawcze, doradztwo, ekspertyzy, nadzór, informację, seminaria z dziedziny spawalnictwa i technik pokrewnych, opracowanie technologii, badania (mechaniczne, nieniszczące, odbiorowe, dopuszczeniowe technologii spawania, urządzeń i materiałów spawalniczych). Prowadzi kwalifikację zakładów wykonujących konstrukcje spawane; szkolenie personelu spawalniczego i personelu NDT; certyfikację personelu spawalniczego i personelu NDT, systemów zarządzania jakością i procesów spawalniczych, zakładowej kontroli produkcji.

Zakres działalności

Badania NDT, Badania DT, Doradztwo techniczne / ekspertyzy, Zabezpieczenie antykorozyjne, Szkolenia, dla spawaczy, dla spawalników, dla technologów, dla osób z antykorozii


Rodzaj badań NDT

RT – radiograficzne, UT - ultradźwiękowe, MT – magnetyczno-proszkowe, PT - penetracyjne, VT - wizualne, LT - szczelności


Rodzaj badań DT

próby rozciągania, zginania, ściskania, badania twardości sposobami: Vickersa, badania udarności, badania metalograficzne mikroskopowe, badania metalograficzne makroskopowe, badania składu chemicznego