Baza firm i wytwórni

SLV-GSI Polska Sp. z o.o.

Dodano: 08 czerwca 2017    
SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
NIP: 594 25 24 804
Wolności 191
41-800 Zabrze, Polska, woj. śląskie


Kontakt

Jerzy Kozłowski (inspektor)
tel. +48 786 866 587
e-mail: jerzy.kozlowski@slv-polska.pl
www: http://www.slv-polska.pl
Język osoby kontaktowej: polski (ojczysty)

Informacje uzupełniające

Opis działalności i referencje: Działalność SLV-GSI Polska
1. Certyfikacja systemów Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1
(Jednostka notyfikowana DVS-ZERT-nr 2451)
2. Certyfikacja systemów Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001 (DVS ZERT)
3. Certyfikacja w zakresie normy EN ISO 3834 (DVS ZERT)
4. Świadectwa kwalifikacyjne i certyfikacja wytwórców konstrukcji spawanych zgodnie z normami:
 Spełnienie wymagań EN 1090 w zakresie spawalnictwa – Certyfikat Spawalniczy wg Tablicy B.1 w EN 1090-1
 Spełnienie wymagań EN 1090 w zakresie antykorozji – świadectwo (Bescheinigung Korrosionsschutz)
 EN 15085 - Budowa pojazdów szynowych,
 EN ISO 17660 - Spawanie stali zbrojeniowej,
 TRT 009 - Zbiorniki spawane,
 DB AG Richtlinie 826 (Spawanie szyn kolejowych - szyny/rozjazdy),
 DVS Richtlinie 2718/2719 (Spawanie w sektorze zbrojeniowym),
 DVS Ritchlinie 2715 dla lotnictwa i pojazdów kosmicznych - część 1,
Uznanie dla personelu nadzorującego przy budowie samolotów i pojazdów kosmicznych.
5. Szkolenie i egzaminowanie spawaczy wg. EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2.

6. Szkolenie przecinaczy tlenowych.

7. Szkolenie personelu badań nieniszczących wraz z certyfikacją wg EN ISO 9712

8. Kwalifikowanie technologii spawania.

9. Nadzory przy wykonawstwie oraz odbiory konstrukcji spawanych w tym również w zakresie prac antykorozyjnych.

10.Prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz seminariów w zakresie konstrukcji spawanych oraz ochrony antykorozyjnej w tym kursy inspektorów NS 476 FROSIO
11. Celem ograniczenia Państwa kosztów związanych z wysyłaniem pracowników do często odległych ośrodków szkoleniowych chcielibyśmy zaproponować szkolenia na terenie Państwa firmy
(formuła in-house).
Zakres i czas trwania szkoleń dostosujemy do Państwa konkretnych potrzeb związanych z prowadzoną produkcją. Nasze propozycje szkoleniowe:
 Zgrzewanie łukowe kołków metalowych – wymagania normy EN ISO 14555, wpływ parametrów na jakość zgrzeiny, wady zgrzein – przyczyny i sposoby ich unikania, ćwiczenia praktyczne.
 Wykonywanie zgładów makro złączy spawanych i ich ocena ( szkolenia szczególnie przydatne do oceny prób roboczych wymaganych normą EN 15085). Szkolenie może być rozszerzone o ocenę przełomów próbek egzaminacyjnych spawaczy.
 Pomiary i ocena jakości prac malarskich – szkolenie /doszkalanie/ trening - przeznaczone dla kontrolerów oraz osób nadzorujących proces malowania konstrukcji.
 Szkolenie/trening dla malarzy konstrukcji - prawidłowe przygotowanie i nanoszenie systemów malarskich. Pomiary na mokro oraz samodzielna ocena jakości wykonanej powłoki – ćwiczenia praktyczne.
 Trening/doszkalanie spawaczy w zakładzie produkcyjnym klienta – ćwiczenia praktyczne.
 Trening/doszkalanie badaczy NDT w zakładzie klienta – ćwiczenia praktyczne.
 Szkolenia z zakresu norm: EN1090, EN ISO 3834, EN 15085, EN ISO 9001 oraz innych norm z zakresu spawalnictwa i antykorozji.
 Inne szkolenia z zakresu spawalnictwa oraz antykorozji wg Państwa potrzeb (również z udziałem naszych specjalistów z oddziałów GSI-SLV w Niemczech).

Każdy klient jest traktowany przez nas indywidualnie, a zakres szkolenia ustalamy wspólnie, dostosowując go do faktycznych potrzeb firmy.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Osoby do kontaktu:
Jerzy Kozłowski – tel. +48 786 866 587 e-mail: jerzy.kozlowski@slv-polska.pl
Piotr Gładysz – tel. +48 505 103 169 e-mail: piotr.gladysz@slv-polska.pl

Zakres działalności

Doradztwo techniczne / ekspertyzy, Zabezpieczenie antykorozyjne, Egzaminowanie , Szkolenia, Inspekcje