Seminarium SLV

Autor: Redakcja pwps.eu | 2018-02-13

 

 

Temat: Spajanie, projektowanie i zabezpieczenie antykorozyjne w budowie pojazdów szynowych

Cel seminarium:

Celem niniejszego seminarium jest poszerzenie wiadomości w obszarze budowania pojazdów szynowych. Służy ono przedstawieniu określonych wymagań, ujętych w przepisach technicznych (EN 15085, DIN 6701, wytyczne ECWRV; wytyczne DVS, wytyczne Deutsche Bahn, obowiązujące normy DIN/EN/ISO).

Tematy:

Przekazane i omówione zostaną wymagania tzw. uznanych Reguł Techniki, wymagania dotyczące projektowania pod kątem konstrukcyjnym jak i z zakresu zabezpieczenia antykorozyjnego, wymagania specjalne zamawiających oraz użytkowników.

Wykładowcy Alstom Konstal przedstawią praktyczne spełnienie wymagań w zakresie budowy pojazdów szynowych z uwzględnieniem wymagań ALSTOM. Dodatkowo zaprezentowane zostaną symulatory (trenażery) wykorzystywane do praktycznej nauki spawania firm SLV Halle GmbH, Fronius, Soldamatic oraz symulator malowania firmy Alstom.

 

Organizatorzy:

SLV-GSI Polska Sp. z o.o. – Zabrze

Alstom Konstal S. A. – Chorzów

Fronius Polska Sp. z o.o. – Gliwice

Uczestnicy:
Na seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką budowania pojazdów szynowych, a w szczególności:

 

  • osoby nadzoru spawalniczego,
  • osoby nadzorujące proces klejenia,
  • osoby nadzorujące proces zabezpieczenia antykorozyjnego,
  • pracowników działów zapewnienia jakości (kontroli) w obszarze spajania i antykorozji,
  • kierowników działu zapewnienia jakości,
  • kierowników produkcji,
  • kierowników działów technicznych,
  • kierowników działów handlowych

Informacje o wydarzeniu:

https://pwps.eu/wydarzenie/spajanie-projektowanie-i-zabezpieczenie-antykorozyjne-w-budowie-pojazdow-szynowych-wymagania-alstom-przy-kwalifikowaniu-poddostawcow,82Zobacz również

​​​​​​​ Sieć Badawcza Łukasiewicz

czytaj więcej

Najbliższe szkolenia techniczne - 2019

czytaj więcej

Optymalizacja spawania

czytaj więcej

Połączenia klejone vs spawanie

czytaj więcej