Nowe wydanie serii norm EN ISO 12944

Autor: Redakcja pwps.eu | 2019-07-07

Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – głównie zmiany 

Część 1 „Ogólne wprowadzenie”:

- Okres trwałości aktualnie został zdefiniowany w sposób pokazany w tabeli 1. 

L

Krótki

Do7 lat

M

Średni

Od 7 do 15 lat

H

Długi

Od 15 do 25 lat

VH

Bardzo długi

Powyżej 25  lat

 

Ważnym aspektem poruszonym w normie jest okres trwałości rozpatrywaną w aspekcie technicznym i prawnym. Okres gwarancji nie musi być końcem okresu trwałości. Należy o tym pamiętam przy podpisywaniu kontraktu.

 

Część 2 „Klasyfikacja środowisk”:

opisuje klasyfikację warunków środowiskowych. Klasyfikacja kategorii korozyjności w atmosferze

C1

Bardzo mała

C2

Mała

C3

Średnia

C4

Duża

C5

Bardzo duża

 CX

Ekstremalna


Kategoria C5 - obszary przemysłowe o wysokiej wilgotności i agresywnej atmosferze oraz atmosfera nadmorska

Kategoria CX - obszary przybrzeżne o wysokim poziomie zanieczyszczenia solą i obszary przemysłowe o ekstremalnej wilgotności i agresywnej atmosferze

 

Części 3 „Zasady projektowania”:

Najciekawsze zmiany wprowadzono w odniesieniu do firm wykonawczych. W opisanych, podstawowych zasadach projektowania, w przypadku kategorii korozyjności C4, C5 i CX, dla długich i bardzo długich okresów ochronnych oraz dla kategorii od Im1 do Im4, wymagany jest stopień przygotowania powierzchni „P3”

 

Część 7 „Wykonanie i nadzór prac malarskich”:


W normie zdefiniowano nowe pojęcie: próbka kontrolna. Jest to próbka, które zostały poddane wstępnej obróbce, powlekane i utwardzane w tych samych warunkach, i w taki sam sposób jak wszystkie prace na konstrukcji i przypisane do konkretnego miejsca na konstrukcji. Próbki kontrolne przez cały czas pozostają w miejscu przebywania konstrukcji. Ciekawą zmianą w tej części normy jest pomiar grubości warstwy, który musi być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ISO 19840

 Zobacz również

Covid-19 na produkcji - raport

czytaj więcej

Badanie branży spawalniczej - 2019

czytaj więcej

II Ogólnopolska Wymiana Doświadczeń Spawalników i Pełnomocników ZKP wg EN 1090

czytaj więcej

Technik spawalnictwa - nowy zawód

czytaj więcej