Nowe wydanie ISO/IEC 17025

Autor: Redakcja pwps.eu | 2019-06-21

Polski Komitet Normalizacyjny z dniem 6 lutego 2018 roku włączył normę do zbioru polskich norm, publikując jej polski odpowiednik PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Nowelizacja normy stosowanej powszechnie jako wymaganie akredytacyjne będzie dotyczyć blisko 1,5 tys. laboratoriów badawczych i wzorcujących działających w Polsce, na co dzień świadczących usługi w niemal wszystkich obszarach gospodarki i życia. Laboratoria te, zgodnie z rezolucjami organizacji EA i ILAC właściwymi ds. akredytacji laboratoriów w Europie i na świecie, będą musiały dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025 i poddać się ocenie przez jednostkę akredytującą w przeciągu trzech lat od jej opublikowania w języku oryginału.

 

Nowelizacja normy powoduje m.in. konieczność dostosowania działań laboratorium do zmienionych, poszerzonych lub nowych wymagań w odniesieniu do bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, struktury (organizacji), działań dotyczących ryzyka i szans, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami, strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników, w tym przy wykorzystaniu PT/ILC, procesów w systemie zarządzania laboratorium czy też dokumentowania systemu zarządzania. Zgodnie z dyspozycjami nowej normy laboratorium to również jednostka, która wyłącznie pobiera próbki poddawane dalszym badaniom lub wzorcowaniom w innych laboratoriach, co zmienia diametralnie perspektywę postrzegania laboratoriów. 

 

Źródło: http://www.pca.gov.plZobacz również

Covid-19 na produkcji - raport

czytaj więcej

Badanie branży spawalniczej - 2019

czytaj więcej

II Ogólnopolska Wymiana Doświadczeń Spawalników i Pełnomocników ZKP wg EN 1090

czytaj więcej

Technik spawalnictwa - nowy zawód

czytaj więcej