Konferencja Instytutu Spawalnictwa

Autor: Redakcja pwps.eu | 2018-08-22

 

W październiku odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń branży spawalniczej. Tradycja oraz skala tej konferencji budzi zainteresowanie całej branży. Zaprosliliśmy kierownika ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej w Instytucie Spawalnictwa Panią Barbarę Wolnicką do udzielenie krótkiego wywiadu oraz zaproszenia na tegoroczne wydarzenie w Sosnowcu.

 

Red: Skąd pomysł na hasło tegorocznej konferencji: „Spawalnictwo w dobie przemysłu 4.0” i co będzie z nim się wiązało ?

BW: Obecnie jesteśmy świadkami zmian w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Termin „Przemysł 4.0” po raz pierwszy został użyty na targach w Hanowerze w 2011 roku. Jest to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację współczesnych, nowoczesnych urządzeń i inteligentnych systemów oraz nowe sposoby pracy i rolę ludzi w przemyśle. Poprzednie trzy wielkie rewolucje przemysłowe wprowadziły do przemysłu parę, elektryczność oraz automatyzację. Trwająca na naszych oczach czwarta rewolucja stanowi kolejne poważne wyzwanie dla przedsiębiorstw, wynikające ze zmian w systemie produkcyjnym.

 

Również w spawalnictwie można zaobserwować wpływ Przemysłu 4.0. Światowe koncerny już oferują swoim klientom nowoczesne rozwiązania w zakresie spawalnictwa, które wpisują się w nową koncepcję przemysłu. Przykładem mogą być urządzenia do spawania i zgrzewania oraz systemy monitorujące. Należy pamiętać, że podobnie jak w trakcie poprzednich rewolucji przemysłowych firmy, które nie dostosują się do wyzwań współczesnego rynku, w przyszłości będą musiały ponieść znacznie większe koszty, by sprostać tym wymaganiom i nadążyć za konkurencją.

 

Zagadnienia nowej idei Przemysłu 4.0 będę przedstawiane nie tylko podczas 60. Konferencji Spawalniczej, ale też w czasie Targów ExpoWelding. Organizatorzy targów przygotowali „Projekt Spawanie 4.0”. Będzie to specjalna strefa, w której zaproszone firmy będą mogły pochwalić się konkretnymi, już funkcjonującymi technologiami, wpisującymi się w cele i założenia Przemysłu 4.0.

 

Mamy nadzieję, że przygotowane przez Instytut Spawalnictwa i Międzynarodowe Targi ExpoWelding wydarzenia, wpisując się w nowe trendy, jednocześnie wspomogą polskie przedsiębiorstwa i przyczynią się do ich rozwoju na poziomie światowym.

 

Red: Czy spodziewają się Państwo jakiś szczególnych gości?

BW: Podobnie jak w latach ubiegłych, spotkanie organizowane przez Instytut ma charakter międzynarodowy, a jego gościem honorowym będzie Prezydent Europejskiej Federacji Spawalniczej – Pan Chris Eady oraz Wiceprezydent – Pan Michał Kubica. Ponadto z przyjemnością informujemy, że swój udział w konferencji potwierdzili również wybitni specjaliści z branży spawalniczej z takich krajów, jak Portugalia, Niemcy, Czechy, Austria, Słowacja i Ukraina. Referaty wygłoszą też przedstawiciele najważniejszych polskich ośrodków naukowych związanych ze spawalnictwem, takich jak politechniki: Śląska, Wrocławska, Warszawska, Gdańska, Częstochowska, a także AGH w Krakowie.

 

Zgodnie z programem, drugiego dnia konferencji zaplanowana jest sesja dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce pt.: „Łańcuch dostawców konstrukcji spawanych i usług NDT w budowie elektrowni jądrowej”. Udział w sesji potwierdzili przedstawiciele największych światowych dostawców technologii jądrowych z Japonii, Chin, Francji i Stanów Zjednoczonych. Podczas sesji wystąpią również przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii. Co więcej, podczas Konferencji odbędą się warsztaty prowadzone przez gości z International Atomic Energy Agency (IAEA) z Wiednia. Warto zaznaczyć, że sesja ta objęta jest Patronatem Honorowym Agencji IAEA oraz Ministerstwa Energii.

 

Red: 60. okrągła rocznica zobowiązuje. Czy planują Państwo coś specjalnego ?

BW: Tradycja organizowania konferencji spawalniczych sięga 1953 roku, kiedy w Instytucie Spawalnictwa odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Narada Spawalnicza, poświęcona zagadnieniom kontroli prac spawalniczych. Organizatorami konferencji były oddziały Sekcji Spawalniczych Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich SIMP  (często we współpracy z innymi organizacjami związanymi z branżą) oraz Instytut Spawalnictwa. Ostatecznie ugruntował się zwyczaj przygotowywania przez Instytut Spawalnictwa co dwa lata międzynarodowej konferencji na terenie Śląska.

 

W tym roku przypada okrągła, 60. edycja Konferencji Spawalniczej i w związku z tym przygotowujemy wystawę plakatową. W naszej bibliotece wyszukaliśmy interesujące artykuły, sprawozdania i archiwalne zdjęcia ze spotkań. Znalezione informacje przedstawiają rozwój branży i jej sukcesy, ale także problemy pojawiające się w spawalnictwie przez 65 lat. Oczywiście przez tak długi czas zorganizowano szereg innych cyklicznych konferencji, specjalistyczne sympozja i seminaria. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wciąż istnieje potrzeba kontynuacji „naszej” konferencji spawalniczej i do dziś cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem.

 

 

Red: Od kiedy i jak można zapisać się na konferencję ?

BW: Od początku roku prowadzimy rejestrację uczestników, jednak zapisy na dobre ruszyły w czerwcu, kiedy została opracowana ostateczna wersja karty zgłoszenia, uwzględniająca wymogi przepisów RODO. Obecnie można ją pobrać ze strony internetowej Konferencji, gdzie zamieściliśmy wszystkie inne niezbędne informacje.

 

Proszę zwrócić uwagę na termin przesyłania kart. Ze względów organizacyjnych listę uczestników zamykamy 24 września 2018 r. Spodziewamy się dużej frekwencji, zachęcam zatem do szybkiej decyzji o uczestnictwie w tym wyjątkowym spotkaniu polskich spawalników.

 

 Zobacz również

​​​​​​​ Sieć Badawcza Łukasiewicz

czytaj więcej

Najbliższe szkolenia techniczne - 2019

czytaj więcej

Optymalizacja spawania

czytaj więcej

Połączenia klejone vs spawanie

czytaj więcej