AD2000

Autor:Redakcja pwps.eu | 2017-04-19

Instrukcja AD2000 została stworzona przez niemieckie instytucje nadzorcze w celu określenia wymogów bezpieczeństwa pracy zbiorników będących pod ciśnieniem ich elementów oraz obudów elementów wyposażenia.

Instrukcja AD2000 może być stosowana w celu spełnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych, szczególnie dla oceny zgodności według modułów „G” oraz „B + F”.

Instrukcje AD 2000 generalnie można podzielić na dwie części:

- HP - zawiera informacje odnośnie zasad projektowania i wytwarzania

- W - regulują stosowanie i wymagania dla takich form wyrobów jak blachy, taśmy, rury

 

HP 0      Założenia ogólne dotyczące projektowania, wytwarzania i badań związanych

HP 1       Projektowanie i kształt

HP 2       Uznanie technologii łączenia

HP 3       Nadzór spawalniczy, spawacze

HP 4       Nadzór kontroli i kontrolerzy badań nieniszczących

HP 5       Wytwarzanie i kontrola połączeń

HP 7       Obróbka cieplna

HP 8       Kontrola

HP 30    Prowadzenie prób ciśnieniowych

HP100R Przepisy budowlane – rurociągi z materiałów metalicznych

HP110R Przepisy budowlane – rurociągi z duroplastów wzmacnianych włóknem szklanym (GFK), z i bez powłok

HP 120R Przepisy budowlane – rurociągi z termoplastycznych tworzyw sztucznych

HP 511  Sprawdzenie projektu

HP 512 Kontrola końcowa i próba ciśnieniowa

HP 512R  Kontrola dokumentacji technicznej i odbiory rurociągów

Instrukcje HP801 4;8;10;11;13;14;15;18;19;23;25;26;27;29;30;34;37;38;39 – Szczególne zbiorniki ciśnieniowe

 

W0          Ogólne założenia dotyczące materiałów

W1          Wyroby płaskie ze stali niestopowych i stopowych

W2          Stale austenitycznej

W3          Materiały żeliwne

W4          Rury ze stali niestopowych i stopowych

W5          Staliwo

W7          Śruby i nakrętki ze stali ferrytycznych

W8          Stale platerowane

W9          Kołnierze ze stali

W10       Materiały do zastosowań w niskich temperaturach; stopy żelaza

W12       Bryły wydrążone bez szwu ze stali niestopowych i stopowych na płaszcze zbiorników ciśnieniowych

W13       Odkuwki i elementy walcowane ze stali niestopowych i stopowych

 Zobacz również

Badanie - antykorozja poznan

czytaj więcej

Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych

czytaj więcej

Seminarium spawalnicze - TUV NORD

czytaj więcej

Ceny stali z perspektywy.

czytaj więcej