Wydarzenia, szkolenia

Seminarium: - Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w świetle wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO 14731:2019, - Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w odniesieniu do kwestii zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska - nowe wymaganie normy PN-EN ISO 14731:2019, - Oznaczenia spoin na rysunkach technicznych wg nowego wydania normy PN-EN ISO 2553:2019, - Nowoczesne środki ochrony osobistej firmy 3M stosowane przy wykonywaniu prac spawalniczych.

Odwiedzin: 295    
Lokalizacja: Zabrze, śląskie
Termin: 29 października 2019 (czas trwania: 1 dzień)
Rodzaj wydarzenia: seminarium
Organizowane przez: SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
Udział płatny: 480,00zł netto


Szczegółowy opis

Na seminarium przedstawione zostaną następujące tematy :

- Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w świetle wymagań nowego wydania normy
PN-EN ISO 14731:2019,
- Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w odniesieniu do kwestii zdrowia, bezpieczeństwa
i środowiska - nowe wymaganie normy PN-EN ISO 14731:2019,
- Oznaczenia spoin na rysunkach technicznych wg nowego wydania normy PN-EN ISO 2553:2019,
- Nowoczesne środki ochrony osobistej firmy 3M stosowane przy wykonywaniu prac spawalniczych.

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio
związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.10.2019 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w Hotelu „ALPEX ” w Zabrzu,
przy ul. Franciszkańskiej 8 – parking z tyłu lokalu.

Wykłady poprowadzą przedstawiciele SLV-GSI Polska : mgr inż. Jerzy Kozłowski oraz mgr inż. Paweł Mucek.

W drugiej części seminarium przedstawiciele firmy 3M , przedstawią nowoczesne środki ochrony osobistej przeznaczone dla
personelu wykonującego prace spawalnicze.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio
wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu
kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI
( nie pieczątka!) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium@slv-polska.pl


Koszt uczestnictwa w szkoleniu - 480,00 netto + VAT ( 590,40 brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty - 22 października 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Więcej informacji oraz karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.slv-polska.pl
W razie pytań proszę o kontakt: jerzy.kozlowski@slv-polska.pl - tel 786 866 587


Opublikowane przez

SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
Wolności 191
41-800 Zabrze
Polska, woj. śląskie
tel: +48 786 866 587
e-mail: jerzy.kozlowski@slv-polska.pl

zobacz profil firmy