Wydarzenia, szkolenia

Pełnomocnik ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090

Odwiedzin: 74    
Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie
Termin: 01 lipca 2020 (czas trwania: 3 dni)
Rodzaj wydarzenia: szkolenie
Organizowane przez: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Udział płatny: 1950 zł netto


Szczegółowy opis


Program
1. Wymagania formalne
Wymagania prawne: unijne i krajowe, dotyczące ZKP – Dyrektywa WE oraz Rozporządzenia UE
System nadzoru rynku wyrobów budowlanych
Oznakowanie CE wyrobu/system unijny/Deklaracje właściwości użytkowych
Wstępne badanie typu (ITT), wstępne badanie obliczeń (ITC)
Systemy oceny zgodności wyrobu
Wymagania Jednostki Notyfikowanej
2. Wymagania techniczne – dobre praktyki
Klasy wytwarzania konstrukcji
Procesy specjalne, wytwórcze – omówienie, charakterystyka, wymagania
Procesy dodatkowe
Personel i wyposażenie Wytwórni
Wymagania normy EN 1090 w połączeniu z EN ISO 3834
Dyskusja na przykładach konstrukcji wytwarzanych
Planowane zmiany w normie
3. Dokumentacja ZKP
Wymagania normy EN 1090 -1 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji
Procesy, wymagania i dokumentacja ZKP
Dokumentacja wytwórcy a system ZKP – deklaracja WU, oznakowanie CE, jakość wyrobu
4. Funkcja audytora wewnętrznego w systemie ZKP
Audytor: rola, zadania, odpowiedzialność, wpływ na funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji
Rola audytora wewnętrznego w procesach jakości
Kwalifikacje i kwalifikowanie audytora
Autor dokumentacji procesu i proces audytowania
Audyty wewnętrzne – zakresy audytów, procesy audytowane
Dokumentacja i zapisy z audytu – zakres i rola
5. Przeprowadzanie audytów – warsztat
Przygotowanie zakresu oraz planów rocznych audytów wewnętrznych
Określenie zakresu audytu wewnętrznego w systemie ZKP
Sporządzenie listy kontrolnej do audytu wewnętrznego
Przeprowadzenie audytu dla wybranego procesu specjalnego – przykłady dla 3 procesów specjalnych
Opracowanie dokumentacji z audytu – lista niezgodności, obserwacji, działań korygujących; adresaci niezgodności
Opracowanie raportu z audytu, przekazanie informacji i ocena wpływu na jakość wyrobu i efektywność systemu ZKP
Przeprowadzenie analizy rocznej audytów wewnętrznych oraz raportu z przeglądu systemu
6. Egzamin

Grupa docelowa
Szkolenie połączone z warsztatem, dedykowane osobom nadzorującym i odpowiedzialnym za Zakładową Kontrolę Produkcji, projektowanie, funkcjonowanie i ocenę działania ZKP, mającym na celu pełnienie funkcji pełnomocnika ZKP, w tym:
Audytorom wewnętrznym ZKP, systemów jakości i/lub zintegrowanych systemów jakości
Kierownikom/pełnomocnikom Zakładowej Kontroli Produkcji
Osobom odpowiedzialnym za systemy jakości i działy produkcyjne
Kierownikom działów jakości
Osobom odpowiedzialnym za efektywne funkcjonowanie systemu ZKP
Osobom nadzorującym jakościowe wytwarzanie wyrobu, reklamacje i działania korygujące

Warunki przyjęcia
Znajomość zagadnień związanych z zakresem Zakładowej Kontroli Produkcji
Doświadczenie w nadzorowaniu/opisywaniu procesów zakładowej kontroli produkcji wyrobów wg EN 1090
Znajomość wymagań normy EN ISO 19011 (wskazane)
Znajomość zagadnień związanych z audytowaniem systemów jakości (zalecane)
Znajomość wymagań normy ISO 9001 (zalecane)
Certyfikat wewnętrznego/zewnętrznego audytora systemu jakości (mile widziane)

Zaświadczenie/Certyfikat
Uczestnicy otrzymują certyfikat pełnomocnika.


Opublikowane przez

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
Polska, woj. mazowieckie
tel: 322732182
e-mail: anna.banach@pl.tuv.com

zobacz profil firmy