Wydarzenia, szkolenia

Basic Level (BL) - Moduł Podstawowy - „Preparatyka próbek do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych”

Odwiedzin: 242    
Lokalizacja: Gliwice, śląskie
Termin: 21 października 2019 (czas trwania: 5d)
Rodzaj wydarzenia: kurs
Organizowane przez: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa
Udział płatny: 4000 zł


Szczegółowy opis

Tematyka szkolenia:
Szkolenie jest prowadzone według programu zaakceptowanego przez EWF i obejmuje następującą
tematykę:
1. Istota i rodzaje badań metalograficznych. Warunki BHP podczas wykonywania zgładów do badań
metalograficznych
2. Metodyka przygotowania zgładów do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych
3. Badania makroskopowe i ich zastosowanie w spawalnictwie
4. Badania mikroskopowe i ich zastosowanie w spawalnictwie
5. Norma PN-EN ISO 17639:2013 Badania niszczące spawanych złączy metali. Badania
makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych
6. Pokazy i ćwiczenia w zakresie preparatyki próbek do badań metalograficznych