Wydarzenia, szkolenia

Badania radiograficzne RT 1

Odwiedzin: 110    
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle, opolskie
Termin: 12 października 2020 (czas trwania: 72h)
Rodzaj wydarzenia: szkolenie
Organizowane przez: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Udział płatny: 3175 zł netto


Szczegółowy opis


Program
1. Wiedza teoretyczna:
Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712
Podstawy fizyczne metody
Charakterystyka sprzętu do badań
Obsługa aparatury badawczej
Techniki badania radiograficznego
Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (wyroby przerabiane plastycznie, odkuwki, złącza spawane, odlewy, rury)
Dobór parametrów ekspozycji
Badanie skomplikowanych obiektów
Ocena poprawności wykonania radiogramu
Aspekty bezpieczeństwa badania
Ochrona radiologiczna
Dyrektywa 2014/68/UE
2. Umiejętności praktyczne:
Dobór techniki i układu badania
Dobór parametrów ekspozycji
Wykonanie ekspozycji
Ocena poprawności wykonania radiogramu
Protokołowanie

Normy związane:
EN ISO 9712, EN 1330-3, EN ISO 5579, EN ISO 17636-1, EN 12681, EN ISO 19232-1, EN ISO 19232-3, EN ISO 11699-1, EN 25580, EN 13445-5

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących uzyskać po raz pierwszy lub poszerzyć kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w danej metodzie badania, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kandydaci na pracowników i pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych NDT.

Warunki przyjęcia
Aby uczestnik mógł w pełni uczestniczyć w szkoleniu oraz w prosty i łatwy sposób przyswoić wymaganą programem szkoleniowym wiedzę, preferowany jest techniczny kierunek wykształcenia oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach technicznych. Ponadto od kandydata wymaga się:
wykształcenia minimum zawodowego o profilu technicznym
umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych
posiadania kalkulatora technicznego i znajomości jego obsługi

Uwaga: Ze względu na występowanie promieniowania jonizującego, w szkoleniu nie mogą brać udziału osoby posiadające jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie do pracy z tym rodzajem promieniowania.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego jest:
wykonania badania wzroku i posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnie z EN ISO 9712 (załącznik – wniosek certyfikacyjny)
wykonania badań lekarskich i posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dopuszczenie do pracy z promieniowaniem jonizującym
posiadania indywidualnej kasety dozymetrycznej
udokumentowania wstępnego stażu praktycznego przed egzaminem kwalifikacyjnym wg EN ISO 9712 (załącznik – wniosek certyfikacyjny)
przesłanie niezbędnych załączników do zgłoszenia na adres e-mail ndt.cert@pl.tuv.com lub pocztą na adres TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze

Zaświadczenie/Certyfikat
Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., którego pozytywny wynik upoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Osoby zainteresowane egzaminem zobowiązane są do uzupełnienia osobnej karty zgłoszenia, która znajduje się przy wybranym egzaminie na stronie www.akademia.tuv.pl.


Opublikowane przez

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
Polska, woj. mazowieckie
tel: 322732182
e-mail: anna.banach@pl.tuv.com

zobacz profil firmy