Wydarzenia, szkolenia

Badania penetracyjne PT 3

Odwiedzin: 109    
Lokalizacja: Korbielów, śląskie
Termin: 26 października 2020 (czas trwania: 24h)
Rodzaj wydarzenia: szkolenie
Organizowane przez: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Udział płatny: 4350 zł netto


Szczegółowy opis

Program
Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia PT 2
Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2
Studium kompleksowego rozwiązania przykładu zadania badawczego
Redagowanie procedur badania
Praca z normami i przepisami – interpretacja niejednoznacznych zapisów
Aspekty bezpieczeństwa badania
Dyrektywa 2014/68/UE

Normy związane:
EN ISO 9712, EN ISO 12706, EN ISO 3452-1, EN ISO 3452-2, EN ISO 3452-3, EN ISO 3452-4, EN ISO 3452-5, EN ISO 3452-6, EN ISO 3059, EN ISO 17635, EN ISO 23277, EN 10228-2, EN 1371-1, EN 1371-2, EN ISO 10893-4, EN 13445-5

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących poszerzyć kwalifikacje o 3. stopień i posiadać certyfikat kompetencji w metodzie penetracyjnej, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kierownicy laboratoriów NDT, pracownicy działów kontroli jakości przewidziani do wykonywania nadzoru nad badaniami oraz dokumentacją z badań, właściciele i pracownicy firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

Warunki przyjęcia
Aby uczestnik mógł w pełni uczestniczyć w szkoleniu oraz w prosty i łatwy sposób przyswoić wymaganą programem szkoleniowym wiedzę, preferowany jest techniczny kierunek wykształcenia oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach technicznych. Ponadto od kandydata wymaga się:
minimum wykształcenia zawodowego o profilu technicznym
posiadania aktualnego certyfikatu PT 2 (wymagana kserokopia certyfikatu)
ukończonego z wynikiem pozytywnym szkolenia BASIC oraz zdania egzaminu (wymagane kserokopie zaświadczeń)
posiadania kalkulatora technicznego i znajomości jego obsługi
posiadania własnych materiałów szkoleniowych z zakresu szkolenia PT 2

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego jest:
wykonania badania wzroku i posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnie z EN ISO 9712 (załącznik – wniosek certyfikacyjny)
udokumentowania wstępnego stażu praktycznego przed egzaminem kwalifikacyjnym wg EN ISO 9712 (załącznik – wniosek certyfikacyjny)
przesłanie niezbędnych załączników do zgłoszenia na adres e-mail ndt.cert@pl.tuv.com lub pocztą na adres TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze

Zaświadczenie/Certyfikat
Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., którego pozytywny wynik upoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Osoby zainteresowane egzaminem zobowiązane są do uzupełnienia osobnej karty zgłoszenia, która znajduje się przy wybranym egzaminie na stronie www.akademia.tuv.pl.


Opublikowane przez

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
Polska, woj. mazowieckie
tel: 322732182
e-mail: anna.banach@pl.tuv.com

zobacz profil firmy