Wydarzenia, szkolenia

Audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090

Odwiedzin: 83    
Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie
Termin: 25 czerwca 2020 (czas trwania: 2 dni)
Rodzaj wydarzenia: szkolenie
Organizowane przez: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Udział płatny: 1250 zł netto


Szczegółowy opis

Program
1. Wymagania formalne
Wymagania prawne: unijne i krajowe, dotyczące ZKP – Dyrektywa WE oraz Rozporządzenia UE
Wymagania normy EN 1090-1 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji
Procesy i dokumentacja ZKP
Dokumentacja wytwórcy a system ZKP – deklaracja WU, oznakowanie CE, jakość wyrobu
2. Funkcja audytora wewnętrznego w systemie ZKP
Audytor: rola, zadania, odpowiedzialność, wpływ na funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji
Rola audytora wewnętrznego w procesach jakości
Kwalifikacje i kwalifikowanie audytora
Autor dokumentacji procesu i proces audytowania
Audyty wewnętrzne – zakresy audytów, procesy audytowane
Dokumentacja i zapisy z audytu – zakres i rola
3. Przeprowadzanie audytów – warsztat
Przygotowanie zakresu oraz planów rocznych audytów wewnętrznych
Określenie zakresu audytu wewnętrznego w systemie ZKP
Sporządzenie listy kontrolnej do audytu wewnętrznego
Przeprowadzenie audytu dla wybranego procesu specjalnego – przykłady dla 3 procesów specjalnych
Opracowanie dokumentacji z audytu – lista niezgodności, obserwacji, działań korygujących, adresaci niezgodności
Opracowanie raportu z audytu, przekazanie informacji i ocena wpływu na jakość wyrobu i efektywność systemu ZKP
4. Egzamin

Grupa docelowa
Szkolenie połączone z warsztatem, dedykowane osobom powiązanym z Zakładową Kontrolą Produkcji, projektowaniem, funkcjonowaniem i oceną działania ZKP, w tym:
Kierownikom/pełnomocnikom Zakładowej Kontroli Produkcji
Audytorom wewnętrznym ZKP, systemów jakości i/lub zintegrowanych systemów jakości
Pracownikom działów jakości, osobom odpowiedzialnym za systemy jakości i działy produkcyjne
Osobom odpowiedzialnym za efektywne funkcjonowanie systemu ZKP
Osobom nadzorującym jakościowe wytwarzanie wyrobu, reklamacje i działania korygujące

Warunki przyjęcia
Znajomość zagadnień związanych z zakresem Zakładowej Kontroli Produkcji
Doświadczenie w procesach zakładowej kontroli produkcji wyrobów wg EN 1090
Znajomość wymagań normy EN ISO 19011 (wskazane)
Znajomość zagadnień związanych z audytowaniem systemów jakości (zalecane)
Znajomość wymagań normy ISO 9001 (zalecane)
Certyfikat wewnętrznego/zewnętrznego audytora systemu jakości (mile widziane)

Zaświadczenie/Certyfikat
Uczestnicy otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego.


Opublikowane przez

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
Polska, woj. mazowieckie
tel: 322732182
e-mail: anna.banach@pl.tuv.com

zobacz profil firmy