Ogłoszenia o pracy

Technolog Spawalnik (Danfoss)

Dodano: 15 lipca 2017
Odwiedzin: 364
Miejsce pracy: 80-209 Tuchom; Tęczowa 46, Polska
Czas pracy lub zlecenia: pełen etat
Niezbędne uprawnienia:
Dyplom IWE lub wiedza z zakresu spawalnictwa na porównywalnym poziomie oraz możliwość ukończenia kursu IWE i zdobycia dyplomu; Certyfikat VT2; Znajomość dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU; Znajomość norm spawalniczych (ISO 3834; ISO 14731; ISO 5817; ISO 15614; ISO 17637); Doświadczenie z branży spawalniczej minimum 2 lata; Bardzo dobra znajomości rysunku technicznego; Bardzo dobra znajomość excel oraz mile widziana access; Znajomość podstaw obsługi programów do tworzenia rysunków technicznych – CAD; Komunikatywne porozumiewanie się w języku angielskim; Doświadczenie z zakresu utrzymania ruchu oraz kontroli sprzętu spawalniczego; Doświadczenie w strukturalnym podejściu w zakresie analizy źródeł problemów (metody: 8D, 5W, ishikawa/fishbone); Doświadczenie w zarządzaniu projektami;
Wymagane języki: angielski - komunikatywnie


Stanowisko / opis zlecenia

Nadzór nad procesem spawania;
Weryfikacja kompetencji spawalniczych zatrudnionych pracowników;
Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych;
Przygotowywanie dokumentacji spawalniczej (WPS, WPQR, instrukcje i procedury związane z technologią);
Nadzór, dokumentowanie i wizualizacja wyników przeprowadzanych kontroli oraz badań;
Opracowywanie usprawnień w procesach spawalniczych i aktywny udział w ich wdrażaniu;
Identyfikacja i minimalizacja strat zgodnie z filozofią Lean Manufacturing;
Nadzór nad aktualnością certyfikatów spawalniczych;
Odpowiedzialność za organizację i nadzór nad przebiegiem egzaminów spawalniczych;
Analiza reklamacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z procesami spawalniczymi;
Udział w audytach zewnętrznych i wewnętrznych;
Współpraca z dostawcami maszyn, urządzeń, części oraz nowych technologii.